Αντίσταση απόψυξης συντήρησης (SAMSUNG)

83.48

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 534C90160036 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Αντίσταση απόψυξης συντήρησης (SAMSUNG)

[popup title=”ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ” padding=”0″ button=”3″]
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – Art Number

BSH1DBBP1/A01 RSH1DASW1/XEE RSH1DBBP1/XEN
RSH1DBBP1/XEU RSH1DBIS1/XES RSH1DBIS1/XEU
RSH1DBMH1/XEU RSH1DBPE1/SWS RSH1DBPE1/XAG
RSH1DBPE1/XEE RSH1DBPE1/XEG RSH1DBPE1/XES
RSH1DBPE1/XTL RSH1DBRS1/XEE RSH1DBRS1/XES
RSH1DBRS1/XEU RSH1DBSW1/XEE RSH1DBSW1/XTL
RSH1DEIS1/ANU RSH1DEIS1/XEF RSH1DEMH1/XEF
RSH1DEMH1/XME RSH1DEMH1/XSS RSH1DEMH1/XST
RSH1DEMH1/XTC RSH1DEPE1/XST RSH1DESW1/XSS
RSH1DHSW1/XES RSH1DKBP1/XEE RSH1DKIS1/XEN
RSH1DKPE1/XEE RSH1DKRS1/XEE RSH1DKRS1/XSA
RSH1DKSW1/XEE RSH1DLBG1/XEU RSH1DLMR1/BWT
RSH1DLMR1/XEU RSH1DLMR1/XME RSH1DLMR1/XSE
RSH1DLMR1/XST RSH1DLMR1/XSV RSH1DTBP1/ANU
RSH1DTBP1/CAF RSH1DTBP1/JUM RSH1DTBP1/XEE
RSH1DTBP1/XEH RSH1DTBP1/XEN RSH1DTIS1/CAF
RSH1DTIS1/EUR RSH1DTIS1/XEH RSH1DTIS1/XSA
RSH1DTMH1/XEF RSH1DTMH1/XEH RSH1DTMH1/XEN
RSH1DTMH1/XEO RSH1DTMH1/XES RSH1DTMH1/XEU
RSH1DTMH1/XTC RSH1DTMH2/XAZ RSH1DTPE1/ANU
RSH1DTPE1/BUL RSH1DTPE1/CAF RSH1DTPE1/EUR
RSH1DTPE1/HAC RSH1DTPE1/SAM RSH1DTPE1/XEE
RSH1DTPE1/XEG RSH1DTPE1/XEN RSH1DTPE1/XEO
RSH1DTPE1/XEP RSH1DTPE1/XET RSH1DTPE1/XEU
RSH1DTPE1/XFA RSH1DTRS1/RAD RSH1DTRS1/XEE
RSH1DTRS1/XEN RSH1DTRS1/XEP RSH1DTRS1/XES
RSH1DTRS1/XSA RSH1DTSW1/GSL RSH1DTSW1/SAM
RSH1DTSW1/XEE RSH1DTSW1/XEF RSH1DTSW1/XEH
RSH1DTSW1/XEP RSH1DTSW1/XES RSH1DTSW1/XEU
RSH1DTSW1/XFA RSH1DTSW1/XSA RSH1DTSW2/XAZ
RSH1DXNA1/XET RSH1FBBP1/XEN RSH1FBBP1/XEU
RSH1FBIS1/BUL RSH1FBIS1/EUR RSH1FBMH1/XEG
RSH1FBMH1/XEU RSH1FBMH2/XEG RSH1FBPE1/BUL
RSH1FBPE1/XAG RSH1FBPE1/XES RSH1FBRS1/XES
RSH1FBRS1/XEU RSH1FBSW1/BUL RSH1FBSW1/XES
RSH1FEIS1/XEF RSH1FEIS1/XEH RSH1FEIS1/XSV
RSH1FEMH1/XEG RSH1FERS1/TAC RSH1FERS1/XEF
RSH1FHMH1/XEG RSH1FHPE1/XEG RSH1FKPE1/XEE
RSH1FLBG1/XTL RSH1FLMR1/ANU RSH1FLMR1/BWT
RSH1FLMR1/CHA RSH1FLMR1/TAC RSH1FLMR1/ZAM
RSH1FTBP1/BUL RSH1FTBP1/BWT RSH1FTBP1/FAL
RSH1FTBP1/XEN RSH1FTEW1/JUM RSH1FTIS1/BWT
RSH1FTIS1/CAF RSH1FTIS1/EUR RSH1FTIS1/XEG
RSH1FTIS1/XEH RSH1FTIS1/XET RSH1FTIS1/XSV
RSH1FTISA/XSV RSH1FTMH1/GSL RSH1FTMH1/XEF
RSH1FTMH1/XEN RSH1FTMH1/XSE RSH1FTPE1/BWT
RSH1FTPE1/CAF RSH1FTPE1/FAL RSH1FTPE1/GSL
RSH1FTPE1/SAH RSH1FTPE1/XEE RSH1FTPE1/XEG
RSH1FTPE1/XEN RSH1FTPE1/XEO RSH1FTPE1/XEP
RSH1FTPE1/XET RSH1FTPE1/XFA RSH1FTRS1/BWT
RSH1FTRS1/XEF RSH1FTRS1/XEG RSH1FTRS1/XES
RSH1FTSW1/FAL RSH1FTSW1/XEE RSH1FTSW1/XEF
RSH1FTSW1/XEO RSH1FTSW1/XEP RSH1FTSW1/XES
RSH1FTSW1/XEU RSH1FTSW1/ZAM RSH1FXNA1/XET
RSH1JBBP1/XEU RSH1JBMH1/XEU RSH1JBRS1/XEU
RSH1JEMH1/XME RSH1JEMH1/XSS RSH1JEMH1/XST
RSH1JEMH1/XTC RSH1JKRS1/XEE RSH1JLMR1/XEF
RSH1JLMR1/XFA RSH1JTPE1/XEN RSH1JTRS1/XEE
RSH1KBIS1/BUS RSH1KBIS1/BWT RSH1KBIS1/EUR
RSH1KBPE1/SWS RSH1KBPE1/XAG RSH1KBRS1/XEO
RSH1KEBP1/XEU RSH1KEIS1/BWT RSH1KEMH1/XEU
RSH1KEPE1/BUS RSH1KEPE1/BWT RSH1KERS1/EUR
RSH1KERS1/XEU RSH1KLAW1/XSS RSH1KLAW1/XSV
RSH1KLAW1/XTL RSH1KLBG1/BUL RSH1KLBG1/XEE
RSH1KLBG1/XEO RSH1KLBG1/XME RSH1KLBG1/XSE
RSH1KLBG1/XSS RSH1KLBG1/XST RSH1KLBG1/XTC
RSH1KLFB1/BWT RSH1KLMR1/BWT RSH1KLMR1/GSL
RSH1KLMR1/HAC RSH1KLMR1/SAM RSH1KLMR1/XME
RSH1KLMR1/XSE RSH1KLMR1/XSS RSH1KLMR1/XST
RSH1KLMR1/XSV RSH1KLMR2/XSV RSH1KLMRA/XSV
RSH1KTBP1/XSE RSH1KTBP1/XSH RSH1KTPE1/HAC
RSH1KTPE1/XEG RSH1KTPE1/XEN RSH1KTPE1/XSE
RSH1KTPE1/XSH RSH1KTRS1/XEP RSH1KVEW1/HAC
RSH1KVPE1/HAC RSH1NBBP1/XEN RSH1NBBP1/XEU
RSH1NBIS1/XES RSH1NBPE1/XES RSH1NBRS1/XES
RSH1NBRS1/XEU RSH1NBSW1/TAC RSH1NEIS1/XME
RSH1NEMH1/XME RSH1NEMH1/XSS RSH1NEMH1/XST
RSH1NEMH1/XTC RSH1NEPE1/XSS RSH1NEPE1/XST
RSH1NESW1/XSS RSH1NHMH1/XEU RSH1NHPE1/XES
RSH1NHSW1/XES RSH1NHSW1/XEU RSH1NKRS1/XEE
RSH1NKRS1/XSA RSH1NKSW1/XEE RSH1NTBP1/XEE
RSH1NTBP1/XSE RSH1NTIS1/BWT RSH1NTIS1/XME
RSH1NTMB1/BWT RSH1NTMH1/CHA RSH1NTMH1/XES
RSH1NTMH1/XET RSH1NTMH1/XTC RSH1NTPE1/BWT
RSH1NTPE1/XEH RSH1NTPE1/XSE RSH1NTPE1/XSH
RSH1NTPE2/XSV RSH1NTPEA/XSV RSH1NTRS1/BWT
RSH1NTRS1/RAD RSH1NTRS1/XEE RSH1NTRS1/XES
RSH1NTRS1/XSA RSH1NTRS1/XSH RSH1NTSW1/BWT
RSH1NTSW1/XEE RSH1NTSW1/XES RSH1NTSW1/XSH
RSH1NTSW1/ZAM RSH1NVEW1/HAC RSH1NVPE1/HAC
RSH1PBRS1/XES RSH1PHPE1/XEG RSH1PTBP1/EUR
RSH1PTBP1/XEO RSH1PTBP1/XEP RSH1PTIS1/XEO
RSH1PTPE1/XEG RSH1PTPE1/XEP RSH1PTPE1/XET
RSH1PTSW1/EUR RSH1PTSW1/XEG RSH1SHPE1/XEG
RSH1STPE1/XEO RSH1STPE1/XSC RSH1STPE2/XET
RSH1STSW1/XSC RSH1UBRS1/XES RSH1UEIS1/XEF
RSH1UHPE1/XEG RSH1UTIS1/XET RSH1UTMB1/XET
RSH1UTPE1/SWS RSH1UTPE1/XEG RSH1UTPE1/XET
RSH1UTRS1/XEN RSH1UTRS1/XEO RSH1VTPE1/XEG
RSH1VTPE1/XSC RSH1VTSW1/XSC RSH1ZBBP1/XEN
RSH1ZEPE1/XEG RSH1ZLAW1/XSC RSH1ZTMH1/XET
RSH1ZTPE1/XAG RSH1ZTPE1/XSC RSH1ZTRS1/XEO
RSH1ZTRS1/XET RSH1ZTSW1/XSC RSH1ZTSW2/XSC
RSH3DBIS1/EUR RSH3DBPE1/EUR RSH3DBSW1/EUR
RSH3DKRS1/XSA RSH3DKSW1/XSA RSH3DTMH1/CAF
RSH3DTSW1/CAF RSH3DTSW1/EUR RSH3DTSW1/XBG
RSH3DVEW1/HAC RSH3DVPE1/HAC RSH3FHBP1/XTL
RSH3FTPE1/JUM RSH3FTPE1/MTR RSH3FTSW1/ZAM
RSH3KBRS1/EUR RSH3KKRS1/XSA RSH3KTBP1/XSE
RSH3KTMH1/XBG RSH3KTPE1/XSE RSH3KTRS1/XBG
RSH3KTRS1/XSV RSH3KTRSA/XSV RSH3KVEW1/HAC
RSH3KVPE1/HAC RSH3NKRS1/XSA RSH3NKSW1/XSA
RSH3NTSW1/ZAM RSJ1FEBP1/BUL RSJ1FEBP1/XEF
RSJ1FEBP1/XEU RSJ1FEPS1/BWT RSJ1FEPS2/BUL
RSJ1FERS1/ANU RSJ1FERS1/BWT RSJ1FERS1/XEU
RSJ1FESV1/BWT RSJ1FESV1/XEF RSJ1FSSV1/BWT
RSJ1FUBP1/BUL RSJ1FUMH1/XEN RSJ1FUPS1/XEN
RSJ1FURS1/XEN RSJ1FUSV1/XEN RSJ1JEMH1/XEU
RSJ1JERS1/XFA RSJ1JUMH1/XEE RSJ1JUMH1/XES
RS

[/popup]