Επικοινωνήστε μαζί μας:

Η συντήρηση κλιματιστικού και η σημασία της

 • Μην αμελείτε την ετήσια συντήρηση, στην οποία διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού,
  • καθαρό και φρέσκο αέρα στον χώρο,
  • οικονομία στο ρεύμα
  • καθώς και πρόληψη τυχόν βλαβών που επηρεάζουν την καλή λειτουργία της συσκευής.
 • Σε περίοδο όπου η συσκευή χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός των φίλτρων κάθε 15 μέρες για την εξοικονόμηση ενέργειας του κλιματιστικού, αλλά και για την αποφυγή των διάφορων δυσοσμιών στον χώρο.
 • Η επιθυμητή θερμοκρασία, που θα πρέπει να έχουμε προεπιλέξει στο χειριστήριο της μονάδος για τον χώρο που θέλουμε να ψύξουμε ή να θερμάνουμε αντίστοιχα, θα πρέπει να έχει μέγιστη διαφορά από την εξωτερική θερμοκρασία κατά 12˚C.
 • Η αποχέτευση του κλιματιστικού θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ιδίως όταν είναι τοποθετημένη μέσα σε κουβά ή σε πλαστικό μπουκάλι διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αναστροφής των υδάτων στην εσωτερική μονάδα.
 • Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, σε περίπτωση που η εξωτερική μονάδα είναι τοποθετημένη στον τοίχο, θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο αερισμό (π.χ. εάν υπάρχουν τέντες σε κοντινό σημείο από την μονάδα) ώστε να έχουμε τη μέγιστη απόδοση που ορίζει ο κατασκευαστής και επίσης για τον απεγκλωβισμό του αέρα που εξέρχεται από την εξωτερική μονάδα.

Για να κλείσετε ραντεβού για την συντήρηση του Κλιματιστικού σας πατήστε εδώ