Επικοινωνήστε μαζί μας:

Λεξικό Οικιακών Συσκευών

Βασικές λέξεις για Πλυντήρια Ρούχων

Το µηχανικό εκείνο εξάρτηµα που γυρίζει το τύµπανο.

Το λουρί που µεταδίδει την κίνηση από το µοτέρ στο τύµπανο.

Το θερµαντικό εκείνο στοιχείο το οποίο θερµένει το νερό.

O χρονοδιακόπτης – επιλογέας προγραµµάτων , ο οποίος αποτελεί τον βηµατοδότη της πορείας του εκάστοτε προγράµµατος. Στα πολύ απλά µοντέλα είναι µηχανικός ενω στα πιο ακριβά µοντέλα είναι ηµι-ηλεκτρονικός και δέχεται εντολές από την πλακέτα λειτουργίας της συσκευής.

Η ηλεκτρονική µονάδα που ελέγχει και ορίζει τις παραµέτρους κάθε προγράµµατος και είναι υπεύθυνη στις περισσότερες των περιπτώσεων για την σωστή λειτουργία κάθε ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξαρτήµατος της συσκευής.

Το ηλεκτρικό εξάρτηµα το οποίο παρέχει ή διακόπτει ανάλογα την τροφοδοσία νερού προς την συσκευή.

Το ηλεκτρικό εξάρτηµα το οποίο, κλείνοντας την πόρτα της συσκεύης, οπλίζει και δίνει εντολή στην συσκεύη να ξεκινήσει, εφ’οσον έχουµε επιλέξει κάποιο πρόγραµµα. Η λειτουργία του είναι αποκλειστικά ασφαλείας.

Το εξάρτηµα εκείνο το οποίο αποχετεύει τα νερά εκτός συσκευής.

O χώρος που τοποθετούνται τα ρούχα στην συσκευή. Το υλικό του είναι από inox.

O χώρος που τοποθετούνται τα ρούχα στην συσκευή. Το υλικό του είναι από inox.

Το ηλεκτρικό εξάρτηµα που ορίζει το επίπεδο και την ποσότητα του νερού στο τύµπανο.

Βασικές λέξεις για Πλυντήρια Πιάτων

Το µηχανικό εκείνο εξάρτηµα το οποίο µε την λειτουργία του κυκλοφορεί το νερό µέσα στο θάλαµο µε τα σκεύη.

Οι µετακινούµενοι, κυκλικά, ράβδοι (εκτοξευτήρες) που βρίσκονται κάτω από τα καλάθια και ψεκάζουν µε νερό τα σκεύη.

Το θερµαντικό εκείνο στοιχείο το οποίο θερµένει το νερό.

O χρονοδιακόπτης – επιλογέας προγραµµάτων , ο οποίος αποτελεί τον βηµατοδότη της πορείας του εκάστοτε προγράµµατος. Στα πολύ απλά µοντέλα είναι µηχανικός ενω στα πιο ακριβά µοντέλα είναι ηµι-ηλεκτρονικός και δέχεται εντολές από την πλακέτα λειτουργίας της συσκευής.

Η ηλεκτρονική µονάδα που ελέγχει και ορίζει τις παραµέτρους κάθε προγράµµατος και είναι υπεύθυνη στις περισσότερες των περιπτώσεων για την σωστή λειτουργία κάθε ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξαρτήµατος της συσκευής.

Το ηλεκτρικό εξάρτηµα το οποίο παρέχει ή διακόπτει ανάλογα την τροφοδοσία νερού προς την συσκευή.

Το ηλεκτρικό εξάρτηµα το οποίο, κλείνοντας την πόρτα της συσκεύης, οπλίζει και δίνει εντολή στην συσκεύη να ξεκινήσει, εφ’οσον έχουµε επιλέξει κάποιο πρόγραµµα. Η λειτουργία του είναι αποκλειστικά ασφαλείας.

Το εξάρτηµα εκείνο το οποίο αποχετεύει τα νερά εκτός συσκευής.

Το δοχείο στο οποίο γεµίζουµε το αλάτι για την σωστή αφαλάτωση του νερού ώστε να επιτυγχάνεται ο σωστός καθαρισµός των σκευών.

Το ηλεκτρικό εξάρτηµα που ορίζει το επίπεδο και την ποσότητα του νερού στο θέλεμο.

Βασικές έννοιες για Ψυγεία

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, παγώνει σε μερικά λεπτά και ξεπαγώνει σε μερικές μόνο ώρες τα τρόφιμα σας.

Με ακριβείς υπολογισμούς, το ψυγείο αποφασίζει από μόνο του πότε είναι απαραίτητη η απόψυξη αλλά και πόσο θα διαρκέσει ο κύκλος της.

Φιλτράρει την παραγωγή πάγου και νερού. Μειώνει το χλώριο και τις οσμές, βελτιώνει τη γεύση και ακόμα διαθέτει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει την κατάλληλη στιγμή αλλαγής φίλτρου.

Με ακριβή και συνεχή προγραμματισμό και έλεγχο, ρυθμίζει την κατανάλωση της ενέργειας και εξοικονομεί περισσότερο από 20%.

Με την βοήθεια ηλεκτρονικών αισθητήρων εξασφαλίζεται κάθε στιγμή ιδανική θερμοκρασία που ελέγχει προσεκτικά τη συντήρηση και την κατάψυξη. Επιπλέον, ο πύργος αέρα ρυθμίζει τη σωστή διανομή του αέρα στη συντήρηση συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των τροφίμων για περισσότερο χρόνο.

Με την βοήθεια ηλεκτρονικών αισθητήρων εξασφαλίζεται κάθε στιγμή ιδανική θερμοκρασία που ελέγχει προσεκτικά τη συντήρηση και την κατάψυξη. Επιπλέον, ο πύργος αέρα ρυθμίζει τη σωστή διανομή του αέρα στη συντήρηση συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των τροφίμων για περισσότερο χρόνο.

Το σύστημα Time Μachine βοηθάει στην αποθήκευση τροφίµων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι συνήθως χωρίς να καταστρέφονται τα συστατικά τους.

Η τεχνολογία Total No Frost είναι ένα σύστηµα διαφορετικών ανεµιστήρων που διαχέουν τον αέρα στον θάλαµο της συντήρησης και της κατάψυξης Με την τεχνολογία Total No Frost o κρύος αέρας διαχέεται σε κάθε γωνία του θαλάµου, εξασφαλίζοντας γρηγορότερη και ποιο οµοιόµορφη κατανοµή της ψύξης, διατηρώντας τα τρόφιµα φρέσκα για περισσότερο καιρό.

Ο βιο αποσμητής είναι εγκατεστημένος στην αναρρόφηση του ψυχρού αέρος έτσι ώστε αυτομάτως κατακρατά τις οσμές. Ο αποσμητής είναι σχεδιασμένος να απορροφά και να διαλύει τις κακοσμίες.

Το superfrost είναι μια λειτουργία που δημιουργεί ψυχρά αποθέματα στον καταψύκτη. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να καταψύξουμε μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων από την θερμοκρασία περιβάλλοντος στους –18°C.

Με την χρήση του BioCool ο ανεμιστήρας δουλεύει συνέχεια με αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής.

Αυτό το σύστημα μειώνει κατά 70% την πιθανότητα σχηματισμού πάγου στο θάλαμο του καταψύκτη και στα προϊόντα εξαιτίας της υγρασίας του αέρα που μπαίνει και συγκεντρώνεται στα τοιχώματα.

Σε περίπτωση μεγάλης χρονικής διάρκειας διακοπής ρεύματος αυτό το σύστημα μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την καταλληλότητα των τροφίμων.

Αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα ψυχρό πεδίο πάνω και κάτω από κάθε συρτάρι και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν συρτάρια πρόψυξης και αποθήκευσης.