Επικοινωνήστε μαζί μας:

Συντήρηση Ψυγείου

Ψυγεία, ψυγεία ντουλάπες και καταψύκτες

Προληπτική συντήρηση ψυγείου, ψυγείου ντουλάπα και καταψύκτη με έλεγχο 5 σημείων
 
 
 

Αυτή η συντήρηση εξασφαλίζει για την συσκευή :

  • πρόληψη μελλοντικής σοβαρής βλάβης,
  • αύξηση του χρόνου ζωής της συσκευής,
  • βελτιωμένη απόδοση λειτουργίας ψύξης,
  • χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος

Περιλαμβάνει

  1. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και τοποθέτησης τροφίμων, καθώς και αυτοδιάγνωση συσκευής
  2. Έλεγχος και καθαρισμός condenser (συμπυκνωτής)
  3. Ευθυγράμμιση συσκευής
  4. Έλεγχος σωστής θερμοκρασίας θαλάμων
  5. Έλεγχος σωληνώσεων, φίλτρου νερού και προαιρετική αντικατάσταση αυτού