Επικοινωνήστε μαζί μας:

Κλιματιστικά

Προληπτική συντήρηση κλιματιστικού με έλεγχο 5 σημείων

Αυτή η συντήρηση εξασφαλίζει για την συσκευή :

  • πρόληψη μελλοντικής σοβαρής βλάβης
  • αύξηση του χρόνου ζωής της συσκευής,
  • βχαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος,
  • αποφυγή μεταφοράς μικροβίων, μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών οι οποίοι είναι βλαβεροί για την υγεία
  • εξάλειψη δυσάρεστων οσμών

Περιλαμβάνει

  1. Τον χημικό καθαρισμό της μονάδας (εσωτερικής – εξωτερικής)
  2. Έλεγχο σωστής λειτουργίας του συμπιεστή
  3. Έλεγχο πιέσεων του ψυκτικού μέσου της μονάδας (Freon)
  4. Έλεγχος και καθαρισμός φτερωτής εσωτερικής μονάδας
  5. Έλεγχο θερμοκρασίας εξόδου του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας
 
Η συντήρηση των οικιακών κλιματιστικών πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο, αν αυτό χρησιμοποιείται μόνο για ψύξη ή 2 φορές το χρόνο αν χρησιμοποιείται για ψύξη και θέρμανση.